D-Launch er den bedst bevarede af i alt 4 raketsiloer, der lå spredt rundt om basen til forsvar for denne. De blev alle lukket ned i 60'erne.

The Frostbox